Info


FAQ

Veelgestelde vragen en handige weetjes

Mag de school medicatie toedienen?
Zonder een medicatiefiche ingevuld door de arts, dienen wij geen pillen, siropen, of andere toe. Invulformulier te verkrijgen bij de klastitularis.

Mijn kind komt uitzonderlijk na 9u00 op school aan, kan het nog warm eten?
Neen, dat kan helaas niet. De aantallen worden voor negen uur doorgegeven aan de traiteur. Voorzie dus best een lunchpakket.

Kan ik toestemming krijgen om vroeger op reis te vertrekken of later terug te keren na een vakantieperiode?
Daarvoor geeft de school geen toestemming. Deze afwezigheden worden als onwettig beschouwd.

Waar kunnen we terecht voor allerhande attesten? (onderwijscheques, mutualiteit, muziekschool, verzekeringen, …)
U mag zich rechtstreeks wenden tot het secretariaat.

Ik wil mijn kind inschrijven op school. Wat moet ik doen?
Graag eerst een afspraak maken met de directie: directie@olvovuurtoren.be
Zo kunnen we de tijd voorzien voor een rustige kennismaking en een uitgebreide rondleiding.
Breng op de afspraak de ISI+-kaart of KID’S ID mee.

Een school met visie

Lees meer in de schoolbrochure
team member

Christelijke identiteit


Vanuit een waarde(n)volle grondhouding stellen we voorop dat ieder uniek is en mag zijn en worden wie hij is. We laten ons inspireren door het evangelie.
team member

Stimulerend klimaat


Vanuit de leefwereld van de kinderen willen we op positieve manier uitdagingen aanbieden om tot leren te komen. Een gezonde mix tussen verantwoordelijkheid, discipline en plezier streven we na.
team member

School als gemeenschap


Onze school wil samen school maken door te werken in een sfeer van betrokkenheid en waardering. Open communicatie is daartoe een sleutel.
team member

Breed aanbod, brede zorg


Maximale ontplooiingskansen bieden we aan door naar samenhang te zoeken doorheen alle leergebieden, door aandacht te besteden aan het sociaal-emotionele en vanuit onze sterke visie op zorg.

Schoolgemeenschap

Logo_zeemeeuw (72 dpi)

Onze school maakt sedert 1 september 2003 deel uit van de scholengemeenschap De Zeemeeuw. Het vormen van scholengemeenschappen wordt gestimuleerd door het ministerie van onderwijs. Momenteel telt onze scholengemeenschap 12 scholen, een schoolbevolking van ongeveer 2950 leerlingen en een personeelskader van ruim 275 personeelsleden.

We zijn er van overtuigd dat samenwerking van scholen op organisatorisch en pedagogisch vlak een positieve bijdrage kan leveren tot de ontwikkeling van de scholen. Onze scholen werken o.a. samen rond personeelsbeleid, schooladministratie en leerlingenzorg. De aanwezigheid van twee scholen van het buitengewoon onderwijs binnen onze scholengemeenschap is ook een sterke troef. Onze school maakt ook deel uit van de 6 Onze-Lieve-Vrouwecolleges binnen Oostende.

Contactadres scholengemeenschap:

SG De Zeemeeuw – Aartshertoginnestraat 38 – 8400 Oostende

Links naar scholen

Schoolteam

Wie is wie?