Onze school doorgelicht


In de week van 21 tot 25 januari kwamen 2 onderwijsinspecteurs onze school doorlichten.

Een proces dat elke school om de 6 à 10 jaar doormaakt. Sinds januari zijn de inspecteurs in onze regio neergestreken en nu was het onze beurt.

Gedurende een volle week werden alle klassen bezocht, documenten bestudeerd en werden personeel, ouders en leerlingen bevraagd. Een grondig onderzoek dus! In de kijker stonden: omgaan met diversiteit op school, werking van de kleuterklassen, wiskunde en muzische vorming in de lagere school en het eigen kwaliteitsbeleid. Daarnaast werd ook de bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne onderzocht.

De conclusie van hun bezoek was duidelijk: we kregen een gunstig advies en heel wat complimenten over onze werking.

We zijn als schoolteam dan ook trots dat we opnieuw een goed rapport kregen en dat onze werking positief gewaardeerd werd door de

onderwijsinspectie!

Het was een spannende week, die we met glans hebben doorstaan. Proficiat aan het hele schoolteam. Een stimulans om op de ingeslagen weg verder te gaan.

 

Wie het verslag van deze inspectie wil inkijken, kan terecht bij de directeur.